معمای موش و گربه: 7 دقیقه
چون هر گربه یک موش در مدت 7 دقیقه می خورد.

معمای کلاه: کلاه هر دو قرمز
اگر کلاه یکی سیاه باشد  دیگری سریعا  تشخیص می دهد که کلاه سرش قرمز است و نیاز چندانی به هوش آنها ندارد.

کشف سکه تقلبی: 2 بار
ابتدا در هر کفه سه سکه قرار می دهیم . دو حالت وجود دارد
حالت اول) کفه در حال تعادل است که در این حالت با 1 بار وزن  کردن دیگر، سکه تقلبی پیدا می شود؟
حالت دوم) کفه در حال تعادل نیست،در حالت سکه سنگین تر در کفه سنگین تر می باشد این کفه را انتخاب کرده ودر هر کفه یک سکه قرار می دهیم در صورت تعادل سکه سومی تقلبی می باشد و در غیر این صورت کفه سنگینتر شامل سکه تقلبی است؟

زاویه بین عقربه های ساعت:170 درجه
روش اول))عقربه دقیقه شماربه اندازه یک سوم  دایره حرکت می کند پس عقربه ساعت شمار به اندازه یک سوم واحد یعنی 10 درجه  حرکت می کند بنابراین  زاویه بین آنها برابر 20+30*5 درجه است.
روش دوم)) زاویه بین عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار در ساعت m:n برابر30m-5/5n است پس زاویه بین عقربه های ساعت شمار و دقیقه شمار در ساعت 10:20 برابر 190=( 20*5/5) – (10*30) درجه می باشد اما کوچکترین زاویه بین عقربه ها 170=190-360 درجه می باشد.
روش سوم)) ازراه تناسب نیز می توانید حل کنید


طول قطار اول:90 متر
90=3600/1000*4* (36+45)


3 Glasses Puzzle: مرحله۶
0 0 8
0 5 3
3 2 3
0 2 6
2 0 6
2 5 1
3 4 1

رنگ کردن صفحه شطرنج:4 رنگ
صفحه شطرنج مطابق زیر با چهار رنگ با شماره های 1 ،2 ،3 و4 می توان رنگ کرد.
1 2 1 2 …
3 4 3 4 …  
1 2 1 2 …

کدام سنگین تر  : ۲ کیلو سکه نیم بهار آزادی
همان طور که در نظرات اعلام شد این سوال خیلی ساده بوده است

حداقل تعدادعمل اره کردن: 2بار
ابتدا وسط چوب را اره نموده و سپس دو قطعه چوب را روی هم قرار داده وبرای دومین بار آن دو قطعه را همزمان اره کنید.

بازی با 8686: 45
دو حالت در نظر مي گيريم:
حالت اول))   رقم حذفی 6 يا8 باشد،برابر 6
حالت دوم)) رقم حذفي غير از6 و8 باشد ،برابر39

نصب پرچم در کویر:
چهار نفری با آب20 روزه حرکت می کنیم بعد از 1 روز یکی از همران آب 1 روزه را بر می دارد و به مبدابر می گردد اما سه نفر دیگر با آب 15 روزه باقی مانده به حرکت ادامه می دهند بعد از 2 روز از حرکت یکی از همران دیگر آب2 روز را برداشته و بر می گردد دو نفر دیگر با آب 10 روزه ادامه می دهد.....

جابجا کردن مهره ها: 15 حرکت

زمان پختن: فرقی ندارد

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۸۶ساعت 7:38  توسط ح.ک.امیری  |